Warunki użytkowania

Witamy na naszej Stronie! Mamy nadzieję, że wizyta ta będzie miłym doświadczeniem.

Nestlé Operational Services Worldwide S.A, biznes Nestlé Purina PetCare Europe, Middle East, North Africa (EMENA) („Nestlé”) zobowiązuje się do utrzymania poziomu zaufania użytkowników do naszej Strony. Poniżej znajdują się warunki korzystania z naszej Strony.

  1. Dozwolony użytek

Zapraszamy do zapoznania się z naszą Stroną oraz do zamieszczania na niej materiałów, takich jak pytania, posty, oceny i recenzje oraz treści multimedialne (np. zdjęcia, filmy).

Zaznaczmy, że korzystanie ze Strony i zamieszczonych na niej materiałów nie może być niezgodne z prawem lub w jakikolwiek sposób obraźliwe. Należy uważać, aby nie dopuścić do:

(a) naruszenia prawa innych osób do prywatności;

(b) naruszenia jakichkolwiek praw własności intelektualnej;

(c) wygłaszania oszczerczych wypowiedzi (w tym wobec Nestlé), nawiązujących do pornografii, o charakterze rasistowskim lub ksenofobicznym, propagujących nienawiść lub nawołujących do przemocy lub zaburzenia porządku;

(d) wgrywania plików zawierających wirusy lub mogących prowadzić do problemów związanych z bezpieczeństwem; lub

(e) zagrażania integralności Strony w inny sposób.

Należy pamiętać, że Nestlé może usunąć ze Strony treści, które uzna za niezgodne z prawem lub obraźliwe. Nestlé zastrzega sobie prawo, lecz nie jest to jego obowiązek, do monitorowania lub przeglądania przesłanych przez użytkownika treści, jak również do edytowania, usuwania lub odmowy zamieszczenia jakichkolwiek treści, które Nestlé według własnego uznania uzna za nieodpowiednie.

  1. Ochrona danych

Nasza Polityka Prywatności ma zastosowanie do wszelkich danych osobowych lub materiałów udostępnianych na tej Stronie. Dowiedz się więcej tutaj.

  1. Własność intelektualna

3.1. Treść dostarczona przez Nestlé

Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie i znaki towarowe, w materiałach opublikowanych przez Nestlé lub w jej imieniu na Stronie (np. tekst i obrazy) są własnością Nestlé lub jej licencjodawców.

Dozwolone jest powielanie fragmentów Strony na własny użytek prywatny (tj. użytek niekomercyjny) pod warunkiem zachowania ich nienaruszalności oraz przestrzegania wszelkich praw własności intelektualnej, w tym wszelkich informacji o prawach autorskich, które mogą pojawić się w takiej treści (np. © 2014 Nestlé).

3.2. Treść dostarczona przez użytkownika

Użytkownik oświadcza firmie Nestlé, że jest autorem treści, które zamieszcza na tej Stronie lub że dysponuje właściwymi prawami (tzn. otrzymał zgodę podmiotu tych praw) i może zamieszczać takie treści (np. zdjęcia, filmy, muzykę) na Stronie.

Użytkownik wyraża zgodę na traktowanie takich treści jako jawne i udziela Nestlé bezpłatnej, wieczystej, ogólnoświatowej licencji na używanie (w tym na ujawnianie, reprodukcję, przekazywanie, publikowanie, adaptację lub nadawanie) treści dostarczanych przez użytkownika do celów związanych z działalnością Nestlé.

Nestlé może wykorzystywać te treści do celów promocyjnych, reklamowych i innych. W takim przypadku użytkownikowi nie przysługuje żadne wynagrodzenie za wykorzystanie ww. treści.

Należy pamiętać, że Nestlé może swobodnie decydować o tym, czy korzystać z tych treści, czy nie, a także że Nestlé mogło już opracować podobną treść lub uzyskać taką treść z innych źródeł, w którym to przypadku wszelkie prawa własności intelektualnej do tej treści pozostają w posiadaniu Nestlé i jej licencjodawców.

3.3. Zasady regulujące usługę ocen oraz recenzji konsumentów

Poza niniejszymi warunkami obowiązują również następujące dodatkowe zasady dotyczące usług ocen oraz recenzji. W celu przesłania jakichkolwiek treści do jakiejkolwiek usługi ocen oraz recenzji dostępnej na tej Stronie (takiej jak tekst, zdjęcie, film, podobizna lub inne materiały lub informacje), trzeba mieć ukończone 18 lat lub uzyskać zgodę osoby/osób sprawujących władzę rodzicielską. Jeśli użytkownik otrzymał uprzednią płatność lub obietnicę zapłaty w zamian za proponowane przez użytkownika zgłoszenie; lub jeśli użytkownik otrzymał zachętę, taką jak darmowy produkt, zniżki, prezenty czy losy na loterię, użytkownik zobowiązany jest ujawnić ten fakt w swoim zgłoszeniu. Jeśli użytkownik jest pracownikiem Nestlé lub pracuje dla firmy lub agencji zatrudnionej przez Nestlé, związek taki również należy ujawnić.

Wszystkie przesłane przez użytkownika treści powinny być dokładne i powinny opierać się na faktycznych doświadczeniach użytkownika z recenzowanym produktem. Nie mogą one zawierać żadnych informacji, które odwołują się do innych stron internetowych, adresów, adresów e-mail, informacji kontaktowych lub numerów telefonów. Nestlé zastrzega, że użytkownik jest odpowiedzialny za treść swojego zgłoszenia oraz że Nestlé w typ przypadku nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

  1. Odpowiedzialność

Nestlé dokłada wszelkich uzasadnionych starań, aby zapewnić dokładność materiałów zamieszczonych na Stronie i uniknąć zakłóceń, jednak nie ponosi odpowiedzialności za niedokładne informacje, zakłócenia, przerwy w dostawie lub inne zdarzenia, które mogą wyrządzić szkodę użytkownikowi, zarówno bezpośrednio (np. awaria komputera), jak i pośrednio (np. utrata zysku). Wszelkie poleganie na materiałach zamieszczonych na niniejszej Stronie odbywa się na własne ryzyko.

Niniejsza Strona może zawierać łącza do stron internetowych nienależących do Nestlé. Nestlé nie kontroluje stron internetowych podmiotów trzecich, powstrzymuje się od udzielania im poparcia i nie ponosi za nie odpowiedzialności, w tym za ich zawartość, dokładność lub działanie. W związku z tym zachęcamy do uważnego zapoznania się z notami prawnymi takich stron internetowych osób trzecich, w tym do ciągłego zapoznawania się ze wszelkimi zmianami.

Jeżeli użytkownik prowadzi stronę internetową osoby trzeciej, może chcieć umieścić odnośniki do tej Strony. W takim przypadku Nestlé nie sprzeciwia się wstawianiu odnośników, pod warunkiem że użytkownik nie sugeruje w żaden sposób, że jest powiązany z Nestlé lub że użytkownik jest przez Nestlé wspierany. Zabrania się także stosowania wczytywania odnośników w „ramkach” lub podobnych praktyk. Ponadto należy upewnić się, że odnośnik do strony otwiera się w nowym oknie.

  1. Kontakt

Niniejszą Stroną zarządza Nestlé Operational Services Worldwide S.A., biznes Nestlé Purina PetCare Europe, Middle East, North Africa (EMENA), 4 Route de Buyère, 1030 Bussigny-près-Lausanne, Szwajcaria, numer rejestracyjny firmy CHE-112.428.090.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub komentarzy dotyczących Strony prosimy o kontakt poprzez (i) wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@countryfarms.pl, (ii) telefon na numer [ 800 055 005 ] lub (iii) tradycyjny list na adres Nestlé Operational Services Worldwide S.A., Business Division Nestlé Purina PetCare Europe, Middle East, North Africa (EMENA), Avenue Nestlé 55, 1800 Vevey, Szwajcaria.

  1. Zmiany

Nestlé zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszych warunkach użytkowania. Prosimy o okresowe odwiedzanie niniejszej Strony, tak aby zapoznać się z bieżącą wersją niniejszych warunków użytkowania i wszelkimi nowymi informacjami.

  1. Prawo właściwe oraz jurysdykcja

Niniejsza Strona jest przeznaczona dla użytkowników na całym świecie. Nestlé nie składa żadnego oświadczenia, że produkty i zawartość tej witryny są odpowiednie lub dostępne w miejscach innych niż Szwajcaria.

Zarówno użytkownik, jak i Nestlé wyrażają zgodę na to, że wszelkie roszczenia lub spory związane ze Stroną podlegają prawu szwajcarskiemu i będą zgłaszane do sądu w Canton de Vaud, Szwajcaria.

 

Copyright © Styczeń 2019 (Nestlé Operational Services Worldwide S.A., business Division Nestlé Purina PetCare Europe, Middle East, North Africa (EMENA)