Polityka prywatności

Styczeń 2019

Zakres polityki

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności (zwanym dalej „Oświadczeniem”) w celu zrozumienia naszej polityki i praktyk dotyczących gromadzenia i przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Niniejsze Oświadczenie dotyczy osób, które korzystają z usług Nestlé w charakterze konsumenta („Konsument”) lub osób, które pracują u klientów, sprzedawców, dostawców lub partnerów Nestle („Klient”) („Państwo”). W niniejszym Oświadczeniu wyjaśniamy, w jaki sposób Nestlé Operational Services Worldwide S.A, Business Division Nestlé Purina PetCare Europe, Middle East, North Africa (EMENA) („Nestlé”, „my”) gromadzi, wykorzystuje i udostępnia Państwa dane osobowe. Objaśniamy w nim również, w jaki sposób mogą Państwo uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, zaktualizować je oraz zadecydować o sposobach ich wykorzystywania przez nas.

Oświadczenie dotyczy gromadzenia danych zarówno online, jak i offline, w tym danych osobowych, które gromadzimy za pośrednictwem wszystkich naszych kanałów, m.in. stron internetowych, aplikacji, profilów w mediach społecznościowych, formularzy rejestracyjnych online i drukowanych, centrum obsługi klienta, punktów sprzedaży, wydarzeń, pokazów handlowych, targów, wystaw, wizyt przedstawicieli handlowych. Należy pamiętać, że możemy łączyć dane osobowe z różnych źródeł (np. podane na stronie internetowej i podczas wydarzenia) i za pomocą różnych urządzeń.  W ten sposób łączymy dane osobowe pierwotnie zgromadzone przez poszczególne jednostki Nestlé i jej partnerów. W punkcie 9. znajduje się więcej informacji o tym, jak oznajmić, że nie wyrażają Państwo na to zgody.

Jeżeli nie podadzą nam Państwo wymaganych danych osobowych (wskażemy, które dane są wymagane, np. poprzez wyróżnienie odnośnych pól w formularzu), może się okazać, że nie będziemy w stanie dostarczyć Państwu żądanych usług lub produktów. Niniejsze Oświadczenie może ulec zmianie (zob. punkt 11).

W Oświadczeniu omówiono następujące kwestie.

 1. ŹRÓDŁA DANYCH OSOBOWYCH
 2. RODZAJE GROMADZONYCH PRZEZ NAS DANYCH OSOBOWYCH I SPOSOBY ICH GROMADZENIA
 3. DANE OSOBOWE DZIECI
 4. PLIKI COOKIES I PODOBNE TECHNOLOGIE, PLIKI DZIENNIKA ORAZ OBIEKTY WEB BEACONS
 5. WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH
 6. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
 7. ZACHOWANIE DANYCH OSOBOWYCH
 8. PRZECHOWYWANIE I PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
 9. DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH
 10. MOŻLIWOŚCI WYBORU SPOSOBU WYKORZYSTYWANIA I UDOSTĘPNIANIA DANYCH OSOBOWYCH
 11. ZMIANY W NINIEJSZYM OŚWIADCZENIU
 12. ADMINISTRATORZY DANYCH I DANE KONTAKTOWE

1. ŹRÓDŁA DANYCH OSOBOWYCH

Niniejsze Oświadczenie dotyczy danych osobowych, które gromadzimy na Państwa temat z niżej opisanych źródeł metodami określonymi poniżej (zob. punkt 2):

Strony internetowe Nestlé. Strony internetowe dla Konsumentów i  Klientów prowadzone przez Nestlé albo w jej imieniu, w tym strony, które prowadzimy sami na naszych własnych domenach lub pod własnymi linkami, a także ministrony, które prowadzimy w mediach społecznościowych, np. na Facebooku („strony internetowe”).

Witryny mobilne i aplikacje Nestlé. Witryny mobilne i aplikacje dla Konsumentów i Klientów prowadzone przez Nestlé albo w jej imieniu, np. aplikacje na smartfony.

E-maile, wiadomości tekstowe i inne wiadomości przekazane drogą elektroniczną. Komunikacja między Państwem a Nestlé kanałami elektronicznymi, w tym, ale nie tylko spersonalizowane kampanie mailingowe.

Centrum obsługi klienta Nestlé. Komunikacja z naszym centrum obsługi klienta (zwanym również „COK”).

Formularze wypełniane offline. Drukowane i cyfrowe formularze rejestracyjne i im podobne, które gromadzimy m.in. drogą pocztową, w butikach, podczas konkursów i innych promocji, wydarzeń, pokazów handlowych, targów, wystaw, wizyt przedstawicieli handlowych. 

Interakcja z elementami reklamowymi. Interakcja z naszymi reklamami (np. jeżeli wejdą Państwo w interakcję z naszą reklamą na stronie internetowej osoby trzeciej, możemy otrzymać informację o takiej interakcji).

Dane, które tworzymy. Podczas naszej interakcji z Państwem możemy tworzyć dane na Państwa temat (np. archiwum Państwa zakupów na naszych stronach).

Dane z innych źródeł. Media społecznościowe stron trzecich (np. Facebook, Google, LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube), badania rynku (jeżeli respondenci nie są anonimowi), niezależne podmioty gromadzące dane, partnerzy promujący Nestlé, źródła publiczne oraz dane pozyskiwane wraz z przejęciem innego przedsiębiorstwa.

2.    RODZAJE GROMADZONYCH PRZEZ NAS DANYCH OSOBOWYCH I SPOSOBY ICH GROMADZENIA

W zależności od sposobu interakcji z Nestlé (online, offline, telefonicznie itp.) gromadzimy różne, wymienione poniżej rodzaje informacji na Państwa temat.

Osobowe dane kontaktowe. Obejmują wszystkie informacje, które nam Państwo podają, dzięki którym jesteśmy w stanie się z Państwem skontaktować, np. imię i nazwisko, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej, profil w mediach społecznościowych czy numer telefonu.

Informacje na temat loginu do kontaWszystkie informacje wymagane do udzielenia Państwu dostępu do Państwa osobistego profilu. Są to m.in. login, adres e-mail, nazwa użytkownika, hasło w niemożliwej do odzyskania formie czy też pytania bezpieczeństwa i odpowiedzi na nie.

Informacje demograficzne i zainteresowaniaWszystkie demograficzne i behawioralne informacje na Państwa temat. Są to m.in. data urodzenia, wiek lub przedział wiekowy, płeć, położenie geograficzne (np. kod pocztowy), ulubione produkty, zainteresowania i informacje o domostwie lub stylu życia.

Informacje przesyłane przez komputer lub urządzenie mobilneWszystkie informacje o systemie komputerowym lub innym urządzeniu, z którego korzystają Państwo, by skorzystać z naszych stron internetowych lub aplikacji, np. adres IP, z którego łączą się Państwo z Internetem, a także rodzaj i wersja systemu operacyjnego i przeglądarki. W przypadku korzystania ze strony internetowej lub aplikacji Nestlé na urządzeniu mobilnym, np. na smartfonie, gromadzimy również w granicach dozwolonych przez prawo takie informacje, jak unikalny numer urządzenia, identyfikator reklamowy, dane geolokalizacyjne i inne podobne dane na temat urządzenia mobilnego.

Informacje na temat komunikacji i wykorzystania stron internetowych. Podczas przeglądania naszych stron internetowych i newsletterów oraz interakcji z nimi automatycznie wykorzystujemy technologie automatycznego gromadzenia danych w celu gromadzenia informacji na temat Państwa zachowania. Informacje te obejmują m.in. linki, które Państwo klikają, strony i zawartość, którą Państwo przeglądają, oraz przez jak długi czas, a także inne podobne dane i statystyki dotyczące Państwa interakcji z powyższymi, np. błędy pobierania czy czas wizyty na poszczególnych stronach. Tego typu informacje gromadzone są przy wykorzystaniu zautomatyzowanych technologii, takich jak pliki cookies i obiekty web beacons, a także przy wykorzystaniu niezależnych mechanizmów śledzenia stosowanych w celach analitycznych i reklamowych. Mają Państwo prawo sprzeciwić się wykorzystywaniu tego rodzaju technologii. Więcej informacji na ten temat znajduje się w punkcie 4.

Badania rynku i informacje zwrotne od Konsumentów i Klientów. Wszystkie informacje, które dobrowolnie nam Państwo podadzą na temat Państwa wrażeń z korzystania z naszych produktów i usług.

Treść tworzona przez Konsumentów i Klientów. Cała treść, którą Państwo stworzą i którą się Państwo z nami podzielą w mediach społecznościowych lub poprzez dodanie jej na naszych stronach internetowych lub w naszych aplikacjach, w tym w aplikacjach na portalach społecznościowych stron trzecich, np. na Facebooku. Są to np. zdjęcia, filmy, opowieści i im podobne. W zakresie dozwolonym przez prawo gromadzimy i publikujemy treść tworzoną przez Konsumentów i Klientów w związku z różnymi aktywnościami, m.in. w ramach konkursów i innych promocji, na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych stron trzecich.

Informacje publikowane w mediach społecznościowych stron trzecich. Wszystkie informacje, które publikują Państwo w mediach społecznościowych stron trzecich, oraz informacje znajdujące się na Państwa profilu na portalu społecznościowym strony trzeciej (np. na Facebooku, LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube), na udostępnienie nam których wyrazili Państwo zgodę na danym portalu społecznościowym. Są to np. podstawowe dane konta (np. nazwa, adres e-mail, płeć, data urodzenia, aktualne miasto zamieszkania, zdjęcie profilowe, identyfikator użytkownika, lista znajomych i im podobne) oraz wszelkie pozostałe informacje dodatkowe (np. o sposobie korzystania z portalu), na udostępnienie nam których wyrazili Państwo zgodę na danym portalu. Otrzymujemy informacje na temat Państwa profilu (albo jego części) na portalu społecznościowym za każdym razem, gdy pobiorą Państwo aplikację internetową Nestlé z portalu społecznościowego strony trzeciej, np. z Facebooka, LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube albo gdy z niej Państwo skorzystają, gdy skorzystają Państwo z funkcji zintegrowanej ze stroną Nestlé (np. Facebook Connect) lub gdy wejdą Państwo w interakcję z nami za pośrednictwem mediów społecznościowych strony trzeciej. Więcej na temat tego, w jaki sposób Nestlé gromadzi informacje na Państwa temat z portali społecznościowych stron trzecich, oraz tego, jak cofnąć zgodę na ich udostępnianie, znajduje się na poszczególnych portalach społecznościowych.

Informacje na temat płatności i dane finansoweWszystkie informacje, których potrzebujemy do realizacji zamówienia lub które podają Państwo w celu dokonania zakupu, m.in. dane karty płatniczej lub kredytowej (imię i nazwisko posiadacza, numer karty, data ważności itp.), lub inne dane w ramach pozostałych form płatności (jeżeli takowe zostały wybrane). W każdym przypadku my i podmioty przetwarzające w naszym imieniu płatności obchodzimy się z Państwa danymi finansowymi i informacjami na temat płatności w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa i standardami bezpieczeństwa, m.in. PCI DSS.

Połączenia z centrum obsługi klienta. Połączenia z centrum obsługi klienta mogą być nagrywane i odsłuchiwane, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na wewnętrzne potrzeby operacyjne (np. na potrzeby zapewnienia jakości lub w celach szkoleniowych). Dane karty płatniczej podane w trakcie rozmowy nie są rejestrowane. W zakresie wymaganym przez prawo będziemy Państwa informować o tym, że rozmowa jest rejestrowana, na samym jej początku.

Wrażliwe dane osobowe. Nie dążymy do gromadzenia lub przetwarzania w inny sposób wrażliwych danych osobowych w ramach naszej zwykłej działalności. Jeżeli przetwarzanie Państwa wrażliwych danych osobowych okaże się konieczne z jakiegokolwiek powodu, będziemy to robić za Państwa uprzednią, wyraźną i dobrowolną zgodą (np. w celach marketingowych). Przetwarzając Państwa wrażliwe dane osobowe w innych celach, postępujemy na poniższej podstawie prawnej: (i) wykrycie potencjalnego przestępstwa i zapobieżenie mu (w tym oszustwa finansowego) oraz (ii) zachowanie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa (np. w celu spełnienia wymogów sprawozdawczych).

3. DANE OSOBOWE DZIECI

Nie zabiegamy o podawanie ani nie gromadzimy świadomie danych osobowych osób poniżej [13] roku życia. Jeżeli odkryjemy, że nieświadomie gromadziliśmy dane osobowe osoby poniżej [13] roku życia, niezwłocznie usuniemy je z naszych baz danych. Nestlé może jednakże gromadzić dane osobowe osób poniżej [13] roku życia podane bezpośrednio przez jej rodzica lub opiekuna prawnego oraz za wyraźną zgodą takiej osoby.

  4.  PLIKI COOKIES I PODOBNE TECHNOLOGIE, PLIKI DZIENNIKA ORAZ OBIEKTY WEB BEACONS

Pliki cookies i podobne technologie. Prosimy o zapoznanie się z naszym Oświadczeniem w sprawie plików cookies [wstawić odnośnik], w którym dowiedzą się Państwo, jak można zarządzać tymi plikami, z jakich plików cookies korzystamy oraz w jakich celach je wykorzystujemy.

Pliki dziennika. Gromadzimy informacje w postaci plików dziennika, które rejestrują aktywność na stronie internetowej oraz zbierają statystyki na temat tego, w jaki sposób przeglądają Państwo strony internetowe. Wpisy te są generowane automatycznie i pomagają nam rozwiązywać problemy, poprawiać wydajność i utrzymać bezpieczeństwo na naszych stronach internetowych na odpowiednim poziomie.

Obiekty web beacons. Obiekty web beacons (znane również jako „web bugi”) to krótkie ciągi kodu wyświetlające obraz graficzny na stronie internetowej lub w wiadomości e-mail w celu przesyłania nam danych. Informacje gromadzone za pośrednictwem obiektów web beacons obejmują takie informacje, jak adres IP, a także informacje o tym, w jaki sposób reagują Państwo na kampanię mailową (np. kiedy otworzyli Państwo wiadomość, jakie linki Państwo kliknęli itp.). Umieszczamy te obiekty na naszych stronach internetowych i w wiadomościach, które Państwu przesyłamy. Obiekty web beacons wykorzystujemy w licznych celach, w tym m.in. na potrzeby raportowania o ruchu na witrynach, zliczania wyświetleń, kontroli i sprawozdawczości wiadomości, personalizacji, a także w celach reklamowych.

5.    WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH

Poniżej opisaliśmy poszczególne cele, w jakich gromadzimy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe, a także poszczególne rodzaje danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w danym celu. Należy pamiętać, że nie wszystkie z Państwa danych mogą być gromadzone i przetwarzane we wszystkich z poniższych celów.

W jakich celach przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Nasze potrzeby

Nasz uzasadniony interes

Obsługa Konsumentów i KlientówWykorzystujemy Państwa dane osobowe, by świadczyć Państwu usługi oraz odpowiadać na Państwa pytania. Powyższe z reguły wymaga podania określonych osobowych danych kontaktowych oraz informacji o celu zapytania (np. status zamówienia, problem techniczny, pytanie o produkt, reklamacja, pytanie ogólne itp.).

 • Wypełnienie zobowiązań umownych
 • Wypełnienie zobowiązań prawnych
 • Nasz uzasadniony interes

 

 • Udoskonalenie aktualnych i opracowanie nowych produktów i usług
 • Zwiększenie efektywności

 

Konkursy i działalność marketingowo-promocyjna. Za Państwa zgodą (jeżeli taka zgoda będzie wymagana) wykorzystujemy dane osobowe, by informować Państwa o naszych produktach i usługach (np. komunikaty lub kampanie marketingowe i promocje). Możemy to robić drogą elektroniczną, w postaci reklam, w wiadomościach SMS, podczas rozmów telefonicznych i listownie w zakresie dozwolonym przez prawo. Niektóre z naszych kampanii i promocji prowadzone są na stronach internetowych lub portalach społecznościowych niezależnych od nas podmiotów. Powyższe jest dobrowolne, co oznacza, że mogą Państwo nie wyrazić zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w tych celach albo cofnąć udzieloną zgodę, jeżeli prawo danego kraju na to zezwala. Szczegółowe informacje na temat tego, jak zmienić swoje preferencje dotyczące komunikacji marketingowej, znajdują się w punktach 9 i 10 poniżej. Więcej na temat naszych konkursów i innych promocji znajduje się w oficjalnym regulaminie danego konkursu/ danej promocji i w informacjach na ich temat.

 • Za Państwa zgodą (jeżeli jej uzyskanie jest wymagane)
 • Wypełnienie zobowiązań umownych
 • Nasz uzasadniony interes
 • Określenie, które z naszych produktów i usług mogą Państwa zainteresować, oraz przedstawienie ich Państwu
 • Zdefiniowanie rodzajów odbiorców nowych produktów lub usług

Portale społecznościowe stron trzecich. Wykorzystujemy Państwa dane osobowe, kiedy korzystają Państwo z takich funkcji na portalach społecznościowych stron trzecich, jak np. polubienie postu, by przekazywać Państwu reklamy i kontaktować się z Państwem za pośrednictwem tych portali. Więcej na temat działania tych funkcji, gromadzonych przez nas danych profilowych i możliwości wycofania zgody na otrzymywanie tego typu zawiadomień znajduje się w oświadczeniach o ochronie prywatności poszczególnych portali społecznościowych stron trzecich.

 • Za Państwa zgodą (jeżeli jej uzyskanie jest wymagane)
 • Nasz uzasadniony interes
 • Określenie, które z naszych produktów i usług mogą Państwa zainteresować, oraz przedstawienie ich Państwu
 • Zdefiniowanie rodzajów odbiorców nowych produktów lub usług

Personalizacja (offline i online). Za Państwa zgodą (jeżeli jej uzyskanie jest wymagane) wykorzystujemy Państwa dane osobowe do (i) analizowania Państwa preferencji i nawyków, do (ii) przewidywania Państwa potrzeb w oparciu o analizę profilu, do (iii) poprawy i personalizacji sposobu korzystania przez Państwa z naszych stron internetowych i aplikacji, do (iv) zapewnienia, że materiały zawarte na naszych stronach i w naszych aplikacjach zostały zoptymalizowane pod kątem Państwa potrzeb i urządzeń, do (v) przesyłania  Państwu spersonalizowanych reklam i informacji o konkursach oraz do (vi) udzielenia Państwu dostępu do interaktywnych funkcji. Przykładowo, zapamiętujemy Państwa login/ adres e-mail lub nazwę użytkownika, by podczas następnej wizyty mogli Państwo w prosty sposób odnaleźć przedmioty, które poprzednio umieścili Państwo w koszyku. W oparciu o tego typu informacje oraz za Państwa zgodą (jeżeli jej uzyskanie jest wymagane) przesyłamy Państwu także konkretne materiały lub promocje Nestlé dopasowane do Państwa zainteresowań. Powyższe jest dobrowolne, co oznacza, że mogą Państwo nie wyrazić zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w tym celu. Więcej informacji na temat tego, jak cofnąć zgodę na takie przetwarzanie danych, znajduje się w punkcie 10 poniżej.

Realizacja zamówień. Wykorzystujemy Państwa dane osobowe do realizacji Państwa zamówień, informowania Państwa o statusie zamówień, poprawiania danych adresowych oraz do weryfikowania tożsamości i dokonywania innych czynności mających na celu wykrycie ewentualnego oszustwa. Dotyczy to również wykorzystywania określonych danych osobowych i informacji na temat płatności.

 • Wypełnienie zobowiązań umownych
 • Za Państwa zgodą (jeżeli jej uzyskanie jest wymagane)
 • Zobowiązania prawne
 • Nasz uzasadniony interes

 

 • Udoskonalenie aktualnych i opracowanie nowych produktów i usług
 • Zwiększenie efektywności
 • Ochrona naszych systemów, sieci i pracowników
 • Wypełnienie naszych zobowiązań prawnych

 

Pozostałe ogólne cele (np. cele wewnętrzne, badania rynkowe, analityka, zapewnienie bezpieczeństwa). Na mocy obowiązujących przepisów prawa wykorzystujemy Państwa dane osobowe w innych, ogólnych celach związanych z prowadzoną przez nas działalnością, w tym do prowadzenia Państwa konta, prowadzenia badań rynkowych czy pomiaru skuteczności kampanii reklamowych. Jeżeli mają Państwo więcej kont w Nestlé niż jedno, zastrzegamy sobie prawo połączenia danych z tych kont. Ponadto wykorzystujemy Państwa dane osobowe w zarządzaniu naszymi systemami komunikacji, informatycznymi i bezpieczeństwa.

Kwestie prawne, fuzje lub przejęcia. W przypadku przejęcia przedsiębiorstwa lub majątku Nestlé przez inne przedsiębiorstwo lub w przypadku fuzji z innym przedsiębiorstwem, m.in. na skutek upadłości, udostępnimy Państwa dane osobowe naszym następcom prawnym. Ponadto udostępnimy je osobom trzecim, (i) jeżeli wymagają od nas tego obowiązujące przepisy prawa, (ii) jeżeli okaże się to konieczne w ramach postępowania prawnego, (iii) jeżeli zażąda tego właściwy organ ochrony porządku publicznego, (iv) aby chronić nasze prawa, prywatność, bezpieczeństwo i aktywa lub interes społeczny, bądź (v) w celu wykonania postanowień dowolnej umowy lub spełnienia warunków korzystania z naszych stron internetowych.

 • Zobowiązania prawne
 • Nasz uzasadniony interes

 

 • Wypełnienie naszych zobowiązań prawnych
 • Ochrona naszych aktywów i pracowników

 

6. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe, które nam Państwo udostępniają będą przetwarzane przez Nestlé zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Będziemy udostępniać Państwa dane spółce z grupy Nestlé działającej w kraju, w którym udostępniliście Państwo swoje dane żeby zapewnić Państwu lepszą obsługę, w celach marketingowych i handlowych, w tym pozyskiwania potencjalnych klientów.

Oprócz podmiotów Nestlé wskazanych w punkcie 12 poświęconym administratorom danych i danym kontaktowym udostępniamy Państwa dane poufne stronom trzecim z poniższych kategorii.

Usługodawcy. Są to zewnętrzne firmy, które pomagają nam prowadzić naszą działalność (np. realizować zamówienia, przetwarzać płatności, wykrywać oszustwa, weryfikować tożsamość, prowadzić strony internetowe, badać rynek, świadczyć usługi wsparcia, oferować promocje, rozwijać witryny internetowe, analizować dane, obsługiwać klientów i im podobne). Usługodawcy i wyznaczony przez nich personel będą mieć dostęp do Państwa danych osobowych w naszym imieniu wyłącznie do wypełnienia zadań, które im zlecimy, oraz będą zobowiązani zachować te dane w pełnej poufności i w bezpiecznym miejscu. Jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa, mogą Państwo otrzymać listę podmiotów przetwarzających Państwa dane osobowe (zob. punkt 12, by się z nami skontaktować).

Agencje raportowania kredytowego i windykatorzy. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa korzystamy z pomocy zewnętrznych agencji raportowania kredytowego i windykatorów w celu weryfikacji Państwa zdolności kredytowej (w szczególności w przypadku zamówień rozliczanych na podstawie faktury) lub windykacji zaległych należności.

Niezależne firmy wykorzystujące dane osobowe we własnych celach marketingowych. Z wyjątkiem sytuacji, w której udzielili Państwo na to zgody, nie sprzedamy Państwa danych osobowych ani nie udzielimy licencji na korzystanie z nich osobom trzecim do realizacji ich własnych celów marketingowych. Ich tożsamość zostanie podana, kiedy poprosimy Państwa o udzielenie na to zgody.

Strony trzecie wykorzystujące pozyskane dane osobowe ze względów prawnych lub w związku z fuzją/przejęciem. Udostępnimy Państwa dane osobowe osobom trzecim ze względów prawnych lub w związku z fuzją lub przejęciem (zob. punkt 5).

7. ZACHOWANIE DANYCH OSOBOWYCH

W zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne do zrealizowania celów, w jakich je przetwarzamy (jak opisano w punkcie 5. powyżej), lub do wypełnienia odnośnych wymogów prawnych. Dane osobowe, które wykorzystujemy do świadczenia Państwu spersonalizowanych usług (zob. punkt 5. powyżej), będą przechowywane przez okres dozwolony przez prawo.

8.     PRZECHOWYWANIE I PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Stosujemy odpowiednie środki (opisane poniżej), by Państwa dane osobowe były bezpieczne i zostały poufne. Należy jednak pamiętać, że środki te nie mają zastosowania do informacji, które udostępniają Państwo publicznie na portalach społecznościowych stron trzecich.

Osoby, które mogą mieć dostęp do Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez naszych upoważnionych pracowników lub pośredników wyłącznie w wymaganym zakresie, w zależności od celu, w jakim zostały zgromadzone (np. pracownicy odpowiedzialni za obsługę klientów będą mieli dostęp do danych klienta jako konsumenta).

Środki podjęte w środowiskach operacyjnych. Przechowujemy Państwa dane osobowe w środowiskach operacyjnych, w których stosowane są zasadne środki bezpieczeństwa, by nie dopuścić do nieuprawnionego dostępu do nich. Ponadto stosujemy zasadne standardy ochrony danych osobowych. Przekazywanie informacji za pośrednictwem internetu nie jest niestety całkowicie bezpieczne i choć staramy się jak najlepiej chronić Państwa dane osobowe, to nie możemy zagwarantować ich pełnego bezpieczeństwa podczas ich podawania na naszych stronach internetowych i w naszych aplikacjach.

Środki, których podjęcia oczekujemy od Państwa. Państwo również pełnią ważną rolę w ochronie swoich danych osobowych. Zakładając konto online, należy się upewnić, że wybrane hasło jest trudne do odgadnięcia dla innych. Nigdy nie wolno nie ujawniać swojego hasła innym! Są Państwo odpowiedzialni za zachowanie swojego hasła w poufności oraz za każde wykorzystanie swojego konta. Jeżeli korzystają Państwo ze wspólnego lub publicznego komputera, prosimy nigdy nie zapamiętywać swojego loginu/adresu e-mail ani hasła, a także upewnić się, że wylogowali się Państwo po każdej sesji. Powinni Państwo również korzystać ze środków ochrony prywatności udostępnionych na naszych stronach i w naszych aplikacjach.

Przekazanie Państwa danych osobowych. Ze względu na międzynarodowy charakter naszej działalności możemy przekazywać dane osobowe w obrębie grupy Nestlé oraz osobom trzecim, o których mowa w punkcie 6. powyżej, w celach wymienionych w niniejszym Oświadczeniu. Z tego powodu możemy przekazywać Państwa dane osobowe do innych krajów, w których mogą obowiązywać inne przepisy i wymogi w zakresie ochrony danych w porównaniu z tymi, które mają zastosowanie w Polsce.

9.    PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE OSOBIE, KTÓREJ DOTYCZĄ DANE

Dostęp do danych osobowych. Mają Państwo prawo dostępu do informacji, wglądu w nie oraz do zażądania papierowej lub elektronicznej kopii informacji, jakie o Państwu zgromadziliśmy. Ponadto mają Państwo prawo zażądać informacji na temat źródła pochodzenia Państwa danych osobowych.

Z powyższych praw mogą Państwo kontaktując się z nami Skontaktuj się z nami lub pisząc do nas: Nestlé Operational Services Worldwide, Business Division Nestlé Purina PetCare EMENA, Avenue Nestlé 55, 1800 Vevey, Switzerland i załączając kopię swojego dokumentu tożsamości lub innych, porównywalnych danych (jeżeli tego zażądamy i zezwalają na to przepisy prawa). Jeżeli takie żądanie zostanie wystosowane przez inną osobę niż Państwo bez przedstawienia dowodu, że dokonano tego w Państwa imieniu, żądanie zostanie odrzucone. Należy pamiętać, że wszelkie informacje identyfikacyjne przekazane nam będą przetwarzane wyłącznie w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.

Dodatkowe prawa (np. do zmiany czy usunięcia danych osobowych). W zakresie przewidzianym przez prawo mogą Państwo (i) zażądać usunięcia, przeniesienia, poprawy lub zmiany swoich danych osobowych, (ii) zażądać ograniczenia wykorzystywania i udostępniania swoich danych osobowych, jak również (iii) cofnąć zgodę na każdy rodzaj przetwarzania przez nas danych.

Należy pamiętać, że w pewnych okolicznościach możemy nie być w stanie usunąć Państwa danych osobowych, nie usuwając przy tym Państwa konta. Istnieje możliwość, że będziemy zmuszeni zachować niektóre z Państwa danych osobowych po przychyleniu się do Państwa żądania ich usunięcia w celu spełnienia wymogów prawnych lub warunków odnośnych umów. Ponadto, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, możemy mieć możliwość zachowania niektórych z Państwa danych osobowych na potrzeby własnej działalności.

Jeżeli to możliwe, nasze strony internetowe zostaną wyposażone w dedykowaną funkcję umożliwiającą Państwu wgląd w Państwa dane osobowe i ich edycję. Należy pamiętać, że od zarejestrowanych na naszych stronach konsumentów możemy wymagać potwierdzenia ich tożsamości (np. podania loginu, adresu e-mail czy hasła) przed udzieleniem dostępu do ich konta lub zapisaniem na nim wprowadzonych zmian. Pomaga to zapobiec nieuprawnionemu dostępowi do konta.

Mamy nadzieję, że będziemy w stanie odpowiedzieć na wszystkie Państwa pytania dotyczące tego, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe. Jeśli jednak w dalszym ciągu będą mieli Państwo obawy, mają Państwo prawo złożyć skargę we właściwym organie ochrony danych.

10.    MOŻLIWOŚCI WYBORU SPOSOBU WYKORZYSTYWANIA I UDOSTĘPNIANIA DANYCH OSOBOWYCH

Staramy się, by mieli Państwo możliwość wyboru, w jaki sposób będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe. Do Państwa dyspozycji są niżej opisane mechanizmy kontroli swoich danych osobowych.

Pliki cookies i podobne technologie. Swoją zgodą mogą Państwo zarządzać poprzez (i) nasze rozwiązanie do zarządzania zgodami lub (ii) swoją przeglądarkę, w której mogą Państwo nie wyrazić zgody na wykorzystywanie żadnych albo niektórych plików cookies lub podobnych technologii oraz która może Państwa powiadamiać o tym, że powyższe są stosowane. Zob. punkt 4 powyżej.

Konkursy i działalność marketingowo-promocyjna. Mogą Państwo wyrazić zgodę na wykorzystywanie Państwa danych osobowych przez Nestlé w celu promowania naszych produktów i usług poprzez zaznaczenie odpowiednik pól na formularzach lub poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania zadane przez pracownika centrum obsługi klientów. Jeżeli stwierdzą Państwo, że nie chcą już Państwo otrzymywać tego typu powiadomień, mogą Państwo w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania korespondencji marketingowej, stosując się do instrukcji podanej w każdej wysłanej Państwu wiadomości. Aby zrezygnować z otrzymywania wiadomości marketingowych jakimkolwiek kanałem, w tym na portalach społecznościowych stron trzecich, mogą Państwo w dowolnej chwili anulować subskrypcję, klikając w linki podane w wiadomości, logując się na swoje konto na naszej stronie internetowej, w naszej aplikacji lub na portalu społecznościowym strony trzeciej lub zmieniając swoje preferencje na swoim koncie poprzez odznaczenie poszczególnych pól lub skontaktowanie się z naszym centrum obsługi klientów. Należy pamiętać, że nawet jeśli zrezygnują Państwo z otrzymywania informacji marketingowych, w dalszym ciągu będziemy Państwu wysyłać komunikaty administracyjne, m.in. spis czynności dokonanych na Państwa koncie (np. potwierdzenie zmiany hasła) i inne istotne niemarketingowe powiadomienia.

Personalizacja (offline i online). Jeżeli chcą Państwo, by Nestlé przesyłało Państwu spersonalizowane wiadomości, reklamy i materiały, mogą Państwo na to wyrazić zgodę, zaznaczając odpowiednie pola na formularzu lub odpowiadając na pytania zadane przez pracownika naszego centrum obsługi klientów. Jeżeli stwierdzą Państwo, że nie chcą już Państwo otrzymywać spersonalizowanych treści, mogą Państwo z tego zrezygnować w każdej chwili, logując się na swoje konto na naszej stronie internetowej lub w naszej aplikacji i zmieniając tam swoje preferencje na swoim koncie poprzez odznaczenie poszczególnych pól lub skontaktowanie się z naszym centrum obsługi klientów.

Personalizowane reklamy. Współpracujemy z sieciami reklamowymi i innymi reklamodawcami („Reklamodawcy”), którzy zajmują się reklamą naszych produktów i usług w naszym imieniu oraz w imieniu innych, niezależnych od nas firm w internecie.  Niektóre z tych reklam będą dostosowane do Państwa zainteresowań w oparciu o zgromadzone przez nas informacje na stronach Nestlé lub na stronach należących do stron trzecich.  Więcej na temat tego sposobu przesyłania reklam oraz tego, w jaki sposób zrezygnować z otrzymywania reklam dostosowanych do Państwa zainteresowań od firm należących do programu samoregulacji Digital Advertising Alliance („DAA”), znajduje się na stronie YourAdChoices website. Ponadto mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania tego typu reklam poprzez aplikacje mobilne od firm współpracujących w ramach aplikacji AppChoices od DAA poprzez pobranie jej ze sklepu iOS lub Androida.  Mogą Państwo również zatrzymać proces gromadzenia dokładnych danych geolokalizacyjnych wysyłanych przez Państwa urządzenie mobilne poprzez wprowadzenie odpowiednich zmian w ustawieniach urządzenia.

11. ZMIANY W NINIEJSZEJ INFORMACJI O PRYWATNOŚCI

Jeżeli zmieni się sposób, w jaki postępujemy z Państwa danymi osobowymi, zaktualizujemy niniejsze Oświadczenie. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszych praktyk i treści niniejszego Oświadczenia w dowolnej chwili. Prosimy regularnie sprawdzać, czy Oświadczenie nie zostało zaktualizowane.

12. ADMINISTRATORZY DANYCH I DANE KONTAKTOWE

Jeżeli mają Państwo pytania lub uwagi dotyczące niniejszego Oświadczenia i stosowanych przez nas praktyk ochrony danych lub jeżeli chcą Państwo złożyć skargę dotyczącą niezgodności z obowiązującymi przepisami ochrony prywatności, proszę skontaktować się z nami Skontaktuj się z nami lub pisać do nas na adres: Nestlé Operational Services Worldwide S.A., Business Division Nestlé Purina PetCare Europe, Middle East, North Africa (EMENA), Avenue Nestlé 55, 1800 Vevey, Switzerland lub do spółki z grupy Nestlé w kraju Państwa zamieszkania (w Polsce – Nestlé Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa).

Mogą Państwo również skontaktować się z naszym działem ochrony danych drogą elektroniczną pod adresem: DataPrivacy@purina.nestle.com lub pisząc do nas na adres: Nestlé Operational Services Worldwide S.A., Business Division Nestlé Purina PetCare Europe, Middle East, North Africa (EMENA), Avenue Nestlé 55, 1800 Vevey, Switzerland.

Zbadamy każdą skargę dotyczącą sposobów naszego postępowania z Państwa danymi osobowymi (w tym skargę dotyczącą naruszenia przez nas praw wynikających z mających zastosowanie przepisów o ochronie prywatności).